Zasady zwrotu towarów

Adres do wysyłki:

Bazylijska 39L

95-100 Zgierz

Polska

Zasady zwrotu towaru

  1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest poinformować nas o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy przez nas oferowany). Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.
  3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Prosimy również o staranne zapakowanie towaru przed wysyłką oraz dołączenie otrzymanego dowodu zakupu, np. paragonu fiskalnego.
  5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikającej z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech i funkcjonalności.
  6. Szczegółowe zasady procedury zwrotu towaru opisane zostały w §4 Regulaminu.